Maseczki dla Jedlni-Letnisko! Pomóż!

W porozumieniu z Wójtem Gminy Jedlnia-Letnisko włączamy się do akcji Maseczki dla Polski.

Prosimy o wsparcie akcji darowizną o dowolnej kwocie na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa:

71 9115 0002 0040 0401 5659 0001

Tytuł wpłaty: Maseczki dla Gminy Jedlnia-Letnisko.

 

Dwa razy w tygodniu będziemy informować o stanie wpłat.

Stan wpłat na 20 kwietnia 2020 roku to: 11 240 zł.
Wielu mieszkańców naszej Gminy już otrzymało maseczki.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc.

Ideą akcji jest rozdysponowanie przez Samorządy bezpłatnych maseczek ochronnych dla jak największej liczy osób. Akcja jest prowadzona przez powołaną w tym celu Fundację LERTE, która z otrzymywanych od darczyńców i sponsorów wpłat, nabywa potrzebny materiał, opłaca koszty produkcji, a następnie dystrybuuje nieodpłatnie wysokogatunkowe maseczki wielorazowego użytku.
Adekwatnie do przekazywanych transz pieniężnych będziemy otrzymywać kolejne partie maseczek, które będą niezwłocznie rozdysponowane wśród mieszkańców. W ten sposób w możliwie najkrótszym czasie do wszystkich mieszkańców naszej gminy trafią zamówione maseczki ochronne.