MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szanowni Państwo, wspólnie (Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność w Radomiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa) rozpoczynamy w br. realizację projektu pn. MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH na terenie subregionu radomskiego.
Planujemy bezpłatnie:
1.Przeprowadzić szkolenia w celu podniesienie wiedzy przedstawicieli NGO nt. zarządzania organizacją, pozyskiwania środków na ich funkcjonowanie, aspektów prawnego funkcjonowania organizacji, zarządzania finansami, budowania partnerstw, koalicji lokalnych i problemowych, planowania i zarządzania projektami, pozyskiwania i współpracy z wolontariuszami oraz współdziałania z pozostałymi sektorami.
2.Prowadzić mobilne poradnictwo, jak najbliżej Waszego miejsca działania, aby rozwiązać indywidualne problemy w prowadzonych organizacjach pozarządowych
3.Zorganizować I FORUM REGIONALNE NGO w celu nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk w subregionie w lokalu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa w Jedlni – Letnisko.
4.Wydać BIULETYN innowacyjnych inicjatyw pozarządowych w subregionie.
Zwracamy się do przedstawicieli NGO o zgłaszanie Waszych potrzeb w zakresie:
1.Szkoleń (jakie tematy i terminy konkretnie Was interesują)
2.Porad i informacji
3.Zaprezentowania Waszych innowacyjnych inicjatyw w Biuletynie informacyjnym
4.Udziału w I Regionalnym FORUM NGO (termin IX 2018r.).
Bardzo prosimy o wyrażenie swoich potrzeb do 27 maja 2018r. na maila: fras@fras.org.pl
Z poważaniem,
Monika Puc – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa
Aldona Metlerska – Prezes Fundacji RAS