NASZE REFERENCJE i Projekty

nasza strona na fb Stacja Kultura

https://www.facebook.com/search/photos/?q=stacja%20kultura%20-%20stowarzyszenie%20przyjaciół%20jedlni-letnisko…&sde=AboVUgSxpvMNRGRuGABNBnu3KlWaLma4XEt5SXH8Dv3XYKzvJPT_2-Ehb7bbtNqs17lM-_GrLbp-iZSmwNhafgKu7TkrM4cfopwMBSWhStxth2L9ICs4lHr51KPCjPyLpDLsGoCAhCP2AHy1EVNWkQD-d5I6lOerCCp5SOGsYHvOZvBcuoO9OmVyMvoBAsE2imM

21.12.2021 Uwaga! Uwaga!:)Przyznana dotacja z Narodowego Instytutu Wolności Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w wysokości 7000 zł na realizację zadania Przywrócenie do użytkowania Stacji Kultura po zalaniu pomieszczeń(wsparcie doraźne umowa nr 314/PROO/5/2021)