Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Uchwałą z dnia 10 grudnia 2016 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia został wybrany Zarząd Stowarzyszenia w osobach:

  • Monika Purc – Prezes Zarządu,
  • Andrzej Roch Bińkowski – Wiceprezes Zarządu,
  • Krzysztof Łepecki – Wiceprezes Zarządu,
  • Paweł Wróbel – Wiceprezes Zarządu,
  • Renata Brzezińska – Wiceprezes Zarządu,
  • Wojciech Romuald Ortenburger -Wiceprezes Zarządu,
  • Barbara Maria Różańska – Wiceprezes Zarządu.

Podczas tego spotkania zostali wybrani także członkowie Komisji Rewizyjnej: Anna Szczepańska, Michał Czachor oraz Andrzej Gołębiowski.