Podsumowanie projektu „O! BAJKO JAWAJKO”

28 października w dawnym budynku PKP w Jedlni – Letnisko odbyła się premiera spektaklu lalkowego  pt.: „Legenda Puszczańska czyli o tym, jak to nazwy osad przy puszczy Kozienickiej i kto się do tego przyczynił”, która była finalnym efektem trwającego od kilku miesięcy projektu artystycznego „O! BAJKO JAWAJKO” z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa. Uczestnikami projektu byli seniorzy, dorośli, młodzież oraz dzieci z naszej gminy. W ramach cyklu kilkudziesięciu warsztatów powstał scenariusz przedstawienia, uczestnicy samodzielnie wykonali jawajki, poznali tajniki sztuki animacji lalki, tworzenia scenografii, opracowania muzyki. Brali udział w zajęciach aktorskich pod okiem aktorów Teatru Powszechnego w Radomiu oraz w warsztatach  tworzenia filmu animacji poklatkowej, prowadzonych przez przedstawiciela Filmoteki Szkolnej. Działaniami grupy zainteresował się Mazowiecki Instytut Kultury, który równolegle włączył się w prace nad spektaklem i umożliwił przeprowadzenie warsztatów z profesjonalnymi instruktorami z Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Było to niezwykle cenne doświadczenie i nieoceniona pomoc przy tworzeniu tak wielowymiarowego zadania.

Wszystkie podjęte działania szeroko wpłynęły na poprawę świadomości kulturowej oraz potrzebę współtworzenia teatru amatorskiego w naszej miejscowości. Kwestia interdyscyplinarna obejmuje korelację różnorodnej aktywności twórczej oraz integracji międzypokoleniowej. Przy okazji tworzenia wspólnego spektaklu, uczestnicy mieli możliwość zdobycia i poszerzenia umiejętności nie tylko z zakresu teatru, ale także mediów, wolontariatu oraz nauki majsterkowania, szycia, malowania, rękodzieła. W tym zakresie funkcjonowała pełna i spontaniczna wymiana doświadczeń. Praca nad projektem i współdziałanie wpłynęło na integrację środowiskową oraz współpracę międzypokoleniową.

Przedstawienie obejrzała bardzo liczna publiczność. Wystawienie sztuki stało się
znaczącym wydarzeniem w naszej miejscowości i spotkało się z ogromnym uznaniem nie tylko samych mieszkańców, ale także władz gminnych. Dziękujemy za zaangażowanie naszych władz w propagowanie i promocję kultury w Jedlni -Letnisko.
Projekt ten zainicjował początek długofalowej działalności STACJI KULTURA. Wnętrze budynku dawnego dworca, dzięki aktywności i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa w ramach wolontariatu, zostało odremontowane i planowane jest dalsze prowadzenie działalności kulturowej w naszej miejscowości. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Przedstawienie zrealizowano w ramach projektu „O!BAJKO JAWAJKO”, dofinansowanego przez Wójta Gminy Jedlnia–Letnisko z obszaru „Rozwój i promocja kultury” oraz ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

http://zebrra.tv/wydarzenia/2017/10/30/ruszyla-stacja-kultury-w-jedlni-letnisko/

https://stacjakulturajedlnia.blogspot.com/

http://www.jedlnia-wrzosow.org/