Renata Brzezińska z naszego Stowarzyszenia Powiatowym Animatorem Kultury!

Kolejna świetna informacja! Renata Brzezińska odpowiedzialna w naszym Stowarzyszeniu m.in za projekt warsztatów teatralnych, otrzymała statuetkę Powiatowego Animatora Kultury! Renata, gratulujemy!!!

Więcej informacji:

http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=4&artykul=4992&akcja=artykul&blad=1