Początki Stowarzyszenia przypadają na rok 2003, kiedy to w kwietniu zawiązuje się Stowarzyszenie Miłośników Jedlni Letnisko, by w październiku 2003 r. stać się oficjalną organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym Członkowie-Założyciele / 25 osób/ nakreślili ramy programowe Stowarzyszenia Miłośników Jedlni Letnisko.

Głównym celem było przywrócenie świetności i uzdrowiskowego charakteru Jedlni Letnisko, ożywienie życia społeczno-kulturalnego, uaktywnianie i integracja mieszkańców poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, ekologicznej i rekreacyjnej skierowanej do młodych i starszych mieszkańców.

W pierwszych latach funkcjonowania prowadzono działalność skierowaną głównie do dzieci /np. zabawy choinkowe, gimnazjalne dyktando, zakup książek do szkolnej biblioteki i podręczników dla uczniów z uboższych rodzin, konkursy plastyczne itp.

W 2008 r. zakończono prace remontowo – adaptacyjne w wynajętym od PKP budynku Dworca Kolejowego, który stał się nie tylko siedzibą Stowarzyszenia, ale przede wszystkim ośrodkiem kulturotwórczym, miejscem spotkań mieszkańców i świetlicą środowiskową.

W listopadzie 2012 r. podjęto wstępną decyzję o połączeniu Stowarzyszenia z Towarzystwem Przyjaciół Wrzosowa.

W dniu 12 maja 2013 r. na Walnym Zebraniu członków obu organizacji powstało TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JEDLNI-LETNISKO i WRZOSOWA.